Nutrition Facts:

Green Basil Pesto Paste 5.64oz

BPA-NI Icon
Gluten-Free Icon
Non-GMO Icon