Nutrition Facts:

Pitted Kalamata Olives 6oz

Gluten-Free Icon
Non-GMO Icon
Vegan Icon